Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 14/8/2020

VOV4.K’ho- Mho ngai 13/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch lơgar ồng Nguyễn Phú Trọng mờ Tổng Bí thư, Chủ tịch lơgar Lào ồng Bounnhang Vorachith neh geh dơ\ hòi điện thoại nàng cribơyai bè bơta tàm lơgar mờ bơta g^t gơ\p đah Việt Nam mờ Lào. 

   Tổng Bí thư,Chủ tịch lơgar ồng Nguyễn Phú Trọng wă Tổng Bí thư, Chủ tịch lơgar Lào ồng Bounnhang Vorachith nam 2019

Tổng Bí thư, Chủ tịch lơgar Lào ồng Bounnhang Vorachith pơyoa jơnau tam pà bal bơta moat jrùm tus mờ Đảng, Dà lơgar mờ làng bol Việt Nam bè broă ồng Lê Khả Phiêu, Tổng Bí thư lài do sang rài. Tổng Bí thư, Chủ tịch lơgar Lào gờm chờ ală cồng nha dờng màng mờ làng bol Việt Nam neh lơh geh tàm tơngai pa do.

Tổng Bí  thư, Chủ tịch lơgar ồng Nguyễn Phú Trọng  jờng rơ uă bơta kuơ màng bơh dơ\ hòi điện thoại bơh Tổng Bí thư, Chủ tịch lơgar Lào ồng Bounnhang Vorachith dê. 2 nă kuang đơng lam bồ jờng rơ uă bè bơta g^t gơ\p lơh broă bal đah 2 Đảng, 2 lơgar dê tàm tơngai pa do sùm geh lơh ngan mờ bơtàu tơnguh jrô ơnàng tàm jơh bal ală gah, pơgồp bơnah gàr niam bơta kơ\ kơl jap chính trị mờ bơtàu tơnguh lơh sa- mpồl bơtìan tàm tơl lơgar dê; đơs nền 2 gah sùm sền gàr, bơsir, ngui mờ tàm pơn jat tai ai ală rơnàng tơnơ\ do in bè bơta g^t gơ\p tam klăc bal kuơ màng đah Việt Nam mờ Lào.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định