Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 22/10/2020

VOV4.K’ho- Drim ngai 21/10, tàm Gơlang Kuang atbồ lơgar, Tổng Bí thư, Chủ tịch lơgar, ồng Nguyễn Phú Trọng neh jàu kơrnuat tơn pồ 9 đại sứ pa mờ wă 30 đại sứ mờ Tổng lãnh sự Việt Nam tàm lơgar ndai. Nting bơr gờm chờ ală đại sứ pa mờ Tổng lãnh sự geh tơn pồ mờ dờp kơ nòl broă ala mat lơgar he tàm lơgar ndai, Tổng Bí thư, Chủ tịch lơgar đơs nền, lơgar he ờ hềt tu\ lơi geh bơngă bè tu\ do, dà lơgar bơtàu tơnguh, gơnoar broă, bơngă pin dờn tàm muh mat dunia ngai sơlơ gơguh jơnhua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch lơgar kung sồr, mờ gơnoar broă là đại sứ, kuang atbồ anih ala mat tàm lơgar ndai, geh bơto bơtê ring niam, dờp kơ nòl broă tàm tu\ tơngai lơgar he gam lơh pơrjum dờng ală kấp wèt tus pơrjum dờng gùt lơgar dơ\ 13 bơh Đảng dê, tơl nă đại sứ, kuang atbồ anih ala mat pal pơn jat tai lơh ngan, tơnguh nùs nhơm geh kơ nòl, tă pơgồp jơnau đơs tàm ală sră nggal mờ lơh jat geh cồng nha Nghị quyết pơrjum nàng kờ` pơgồp bơnah dipal tàm broă lơh bơt bơtàu mờ bơtàu tơnguh dà lơgar tàm tu\ tơngai pa.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định