Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 27/1/2021

VOV4.K’ho - Tàm dơ\ sơn đờm pơrjum dờng cau ala măt gùt lơgar dơ\ 13, drim òr (26/01), ala măt mpồl kuang bàng Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch lơgar ồng Nguyễn Phú Trọng neh yal jơnau yal ală sră nggal bơh mpồl đơng lam dà lơgar khoă 12 bè ală sră nggal yal mờ pơrjum dờng dơ\ 13 bơh Đảng.

Ai tơngo\ tơngai lơh broă khoă 13 là dùl bơnàng jă, dùl broă tam gơl jơh nùs kuơ màng, lơh tơngu me tờm nàng ai ală tơngai pơn jăt tai lơh geh cồng nha tơngu me broă tơnguh bơtàu dà lơgar tus nam 2030, wèt tus nam 2045, Tổng Bí thư, Chủ tịch lơgar đơs tờm ală kơnòl tờm tàm hơ\ pal pơn jăt tai chồl pràn broă bơ\t bơtàu, lơh niam đảng, bơ\t bơtàu dà lơgar gơnoar adăt boh lam xã hội chủ nghĩa mờ broă lơh chính trị kloh niam, pràn kơl dang.

Tổng Bí thư kung đơs uă tus mờ broă tam gơl pa broă tơnguh lơh sa, bơ\t bơtàu wơl broă lơh sa, chồl pràn broă bơ\t bơtàu lơh sa mờ măi mo\k, lơh pa jơh tàm tơngu me khoa học mờ công nghệ, tam gơl pa, bơceh lơh mờ khà cau lơh broă geh bơta niam uă. Mờ gùng dà broă lơh di pal, di mờ kơrnoăt; broă lơh Đảng di mờ nùs nhơm làng bol, tơnguh bơta pràn tam klăc gùt jơi bơtiàn kòn cau, kơ\p kờ` brồ guh pràn kơl dang mờ ngăc ngar, lơh ngan chính trị uă, gùt Đảng, gùt làng bol mờ gùt ling klàng he lơh geh ală cồng nha tơnguh bơtàu pa; tài tơngu me “làng bol pas gơs, dà lơgar pràn kơl dang, lơh tờm, ndrờm bal, jăk chài”.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định