Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 20/11/2020

VOV4.K’ho- Tàm 2 ngai, 19 mờ 20/11, tàm Dak Lak, Văn phòng lơh broă sùm bè gơnoar kòn bơnus pơgồp bal mờ Cục yal tơnggit lơh broă mờ lơgar ndai, Bộ Thông tin mờ truyền thông mờ Ủy ban Nhân dân càr Dak Lak bơyai lơh pơrjum bơto pơlam broă yal tơnggit, mblàng yal bè gơnoar kòn bơnus ai kuang bàng lơh broă mblàng jơnau, cau cih [a\u ală anih lơh [a\u bơh 26 càr tiah đah jum dà lơgar mờ Tây Nguyên.

Tàm pơrjum, ală cau tus bal neh geh yal mờ tam pà 5 tơngume bè broă sơ mờm làng bol lơh tờm, gơnoar kòn bơnus tàm tơngai rềp ndo mờ 2, 3 gùng dà ai tơlik lài tàm broă lơh mblàng yal; broă geh ngan mờ cồng nha lơh broă mờ lơgar ndai bè gơnoar kòn bơnus bơh lơgar Việt Nam dê tàm tơngai lài mờ đơs lài broă gơlik geh nam 2021… Ală cau tus bal pơrjum gam geh lòt ngan ngồn sền broă gàr niam gơnoar kòn bơnus tàm kơnhòal Krông Pắk, càr Dak Lak.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định