Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 21/11/2020

VOV4.K’ho - Jăt Ban Dân tộc càr Dak Nông yal, tơnơ\ mờ rơlao 5 nam lơh jăt Nghị quyết sồ 43 bơh HĐND càr Dak Nông dê bè broă dong kờl priă cồng gơwèt mờ hìu làng bol kòn cau kis bơh yau tàm càr do tơngai bơh nam 2015 tus 2020, gùt càr neh geh mờr 4 rơbô hìu geh dong kờl priă cồng mờ kờp jơh khà mờr 20 tơmàn đong.

Jăt mờ hơ\, tàm tơngai bơh nam 2015 tus 2020, càr Dak Nông neh lơh jăt broă dong kờl priă cồng gơwèt mờ hìu làng bol kòn cau kis bơh yau tàm do càn priă tàm ală ngân hàng kă bro tàm càr nàng lơh sa kă bro.

Kờp jơh khà priă càn geh dong kờl priă cồng tàm broă ai càn priă uă ngan là 300 tơlăk đong tàm 1 hìu 1 nam, khà dong kờl priă cồng ndrờm mờ 40% khà priă cồng.

Do là dùl broă lơh mùl màl, di tu\, dong kờl làng bol tus càn priă tàm ală ngân hàng kă bro nàng lơh sa, kă bro, tơnguh bơtàu lơh sa hìu nhă.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định