Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 16/11/2020

VOV4.K’ho– Pa do, tàm pơrjum dơ\ 10, Quốc hội khóa 14 neh bơyai lơh lùp mờ hơ jơnau lùp bè broă lơh jat ală nghị quyết bơh Quốc hội dê bè sền gròi tơngume mờ lùp, hơ jơnau lùp tàm tơngai lơh broă khóa 14. Tơn jơh dơ\ lùp mờ hơ jơnau lùp geh là rơbàng tơrbo\ đah 2 khóa Quốc hội, pơyua ală broă lơh ngan geh kơnòl bơh Chính phủ, bơh ală bộ, gah broă lơh dê tàm broă đơng lam mờ kơnòl bơh ală kuang bàng Quốc hội dê tàm broă sền gròi, jat sền.

Tơnơ\ 2 ngai mờ nggùl lùp, hơ jơnau lùp neh geh 121 dơ\ kuang bàng Quốc hội lùp jơnau; geh 41 dơ\ kuang bàng tàm pơndang, cribơyai. Ală kuang geh jơng tàm Chính phủ, tàm hơ\ geh, Thủ tướng mờ 3 Phó Thủ tướng Chính phủ mờ 15 Bộ trưởng, kuang atbồ gah broă lơh neh hơ tơn jơnau lùp bè ală broă gơ wèt kơnòl atbồ, đơng pơlam bơh he dê.

Jat Chủ tịch Quốc hội, mò Nguyễn Thị Kim Ngân đơs, mờ tơngume dơ\ lùp mờ hơ jơnau lùp tàm dơ\ pơrjum do, gơtùi sền do là broă sơn đờm tơn jơh, sền sơ wì lồi tơngai lơh broă gơ wèt tus mờ broă lơh sền gròi bơh Quốc hội dê. Broă lùp mờ hơ jơnau lùp tàm dơ\ pơrjum ai tơnggo\ nùs nhơm geh kơnòl bơh Quốc hội, ală anih lơh broă bơh Quốc hội, ală kuang bàng Quốc hội dê tàm broă sền gròi, jat sền tus gùng tus dà ală tơngume geh cau te\ khà mờ làng bol sền gròi mờ neh geh Quốc hội sền gròi, tơlik nghị quyết sồr lam lơh jat: “Dơ\ lùp mờ hơ jơnau lùp geh lơh tàm bơta ring bal jơnau đơs, song dơpă mờ geh kơnòl, geh bơta tàm cribơyai bal, tàm pơndang duh hồl ngan nàng lơh loh ală broă mờ kuang bàng kung bè cau te\ khà sền gròi. Ală kuang bàng Quốc hội neh ai tơnggo\ nùs nhơm geh kơnòl ua\, kơ lôi sơ nơng nền nòn ală jơnau yal, tơlik jơnau lùp lơyah, loh làng, đơs loh tơngume kờ` lùp. Ală kuang geh jơng tàm Chính phủ, ală kuang atbồ gah broă lơh neh hơ loh làng, song dơpă bè cồng nha neh lơh geh, ală bơta ờ niam, ờ pràn, đơs loh jơnau bơh tài gơlik geh, dờp kơnòl mờ geh broă lơh ngan ngồn nàng bơsong tàm tơngai tơ nơ\ do”.

Bơh dơ\ lùp mờ hơ jơnau lùp ai go\, bơh sơn rờp broă lơh jat ală nghị quyết bơh Quốc hội dê neh geh Chính phủ, Anih cah rơ`a dờng ngan rlau jơh dà lơgar, Viện Kiểm sát Nhân dân dờng ngan rlau jơh dà lơgar neh jơh nùs, rơcang lài lam lơh bal mờ ua\ broă lơh ring bal, krà` cê; di tu\ tă bôsng kal ke, kòl yan, lam lơh geh cồng nha ală jơnau sồr bơh Quốc hội dê; lơh gơlik bơta tam gơl pa, pơgồp bơnah bơtàu tơnguh lơh sa mpồl bơtìan, sền gàr lơngap lơngai, chính trị, ờ do ờ dă mpồl bơtìan; sền gàr dà lơgar geh gàr kơ\. Ua\ jơnau kờ`, kơnòl broă Quốc hội jàu neh geh lam lơh gơtùi halà sơrlèt rlau mờ jơnau sồr. Cồng nha hơ\ geh kuang bàng Quốc hội, cau te\ khà mờ làng bol cih dờp, đơs niam ngan.

Bulah bè hơ\, kung pal song dơpă sền go\ gam geh ua\ tơngume, ua\ jơnau kờ`, jơnau sồr ờ hềt lơh geh cồng nha, ờ hềt gơtùi bơsong jơh halà kung gam geh ală kal ke, kòl yan pal pơn jat tai geh broă lơh kuơmàng nàng lam lơh mờ bơsong. Geh ală broă neh geh Quốc hội sồr ua\ dơ\, mơya tam gơl gam lơyài, ờ hềt lơh geh cồng nha ai tơlik.

Dơ\ lùp mờ hơ jơnau lùp bơh Quốc hội dê

Chủ tịch Quốc hội, mò Nguyễn Thị Kim Ngân neh ai tơlik 9 mpồl broă kuơmàng neh geh ală kuang bàng Quốc hội lùp tàm dơ\ pơrjum mờ sồr Chính phủ pơn jat tai lơh jat ală mpồl broă lơh bè lơh sir thể chế adat boh lam, kơ lôi sơ nơng mhar yal Quốc hội ai tơlik ală adat boh lam nàng pơn jat tai lam lơh jat Sơnua boh lam nam 2013; pơn jat tai lam lơh broă rơndap tap sèng mpồl kuang bàng lơh broă hành chính dà lơgar jat ală nghị quyết bơh Đảng mờ Quốc hội dê; rơndap tap sèng ală mpồl lơh broă gơ wèt dà lơgar, kuơmàng là tàm gah bơ to bơtê mờ bơsram, lơh sơ nơm, geh broă lơh ring bal nàng bơsong broă biên chế bơh gah bơto bơtê mờ bơsram mờ gah lơh sơnơm dê gơ in dipal mờ tơl bă tiah, tàm hơ\ pal mhar tơlik nghị định bè gơnoar broă lơh, mpồl lơh broă bơh ală mpồl lơh broă gơ wèt dà lơgar dê.

Bè gah bơ to bơtê mờ bơsram, ală bộ, gah broă lơh geh gơ rềng pal kờp sền broă lam lơh jat cơ chế lơh tờm is gơ wèt tus mờ ală hìu bơsram đại học, đal git loh gơnoar broă bơh anih atbồ, anih tờm atbồ gơ wèt tus mờ hìu bơsram đại học; sơlơ lòt sền, sền gròi, gàr bơta niam sră ma\i; tơrmù [à bơta kơn jơ\ ir ai cau pơgru mờ kơnòm bơsram in. Chủ tịch Quốc hội, mò Nguyễn Thị Kim Ngân tơngkah: “Sơlơ tơnguh broă atbồ dà lơgar bè tiah ơm kis, kuơmàng là sền sơ wì ală bơta gơ rềng tus tiah ơm kis tàm broă lam lơh ală rơndap broă lơh sa mpồl bơtìan; bơsong bơta gơ rềng đah bơtàu tơnguh lơh sa mờ sền gàr tiah ơm kis; bơt bơtàu cơ chế dipal tàm broă khòm tơrgùm mờ lơh niam sồ sia\, tơrgùm lơh niam  phan sang, ngan là dà [ơ\ tuh tơlik bơh tàm rài kis tus hờ ală dà dờng; ngui ală broă lơh, phan bơna lơh sa, kỹ thuật dipal nàng sền gàr tiah ơm kis. Kờp sền broă lơh atbồ ù tiah, broă tơnhàu phan kuơ geh is, brê bơ nơm; geh ală broă lơh nàng gàr tơl dà, gàr tơl dà sàng tàm bơta tam gơl trồ tiah, dà hang mut aniai, ngan là tàm tiah kơh bơ nơm mờ tiah ring dà dờng Cửu Long, bồt dà lềng”.

Chủ tịch Quốc hội, mò Nguyễn Thị Kim Ngân kơp kờ` ală anih lơh broă bơh Chính phủ dê, ală bộ, gah broă lơh tơnguh pràn jak sền gàr bơtàu tơnguh brê, tơnguh khà jơm glòm brê, tơrmù tus khà lơyah ngan rlau jơh broă tam gơl jơnau kờ` ngui bă brê geh is, tơnguh wơl bơta niam brê geh is dê; geh ală broă lơh is nàng bơtàu tơnguh wơl bă brê tàm ală tiah kuơmàng Tây Nguyên, Tây Bắc mờ tiah kềng gah dà lềng; lơh niam broă rơndpa tap sèng brê tam, gơ jat bal mờ bơta krơi is bơh tơl tiah dê nàng kờ` tơnguh bơta kuơ, khà kơ\ kơljap bơh brê tam rê, tơnguh bă brê tam; lơh glài krà` ală broă lơh tìs adat boh lam bè sền gàr mờ bơtàu tơnguh brê, bơsong niam broă làng bol ntrờ` tiah ơm kis khat gơboh geh gơ rềng tus broă sền gàr brê.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định