Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 17/11/2020

VOV4.K’ho- Pa do, Ban Tuyên giáo dà lơgar neh bơyai lơh pơrjum cau mblàng jơnau nhai 11 nam 2020. Pơrjum geh lơh jăt broă lơh pờ tơlik tơn tàm internet tàm 530 anih tàm tơrbo\ bal tàm gùt lơgar, yal bè cồng nha Pơrjum dờng Đảng bộ ală kấp mờ bàr pe jơnau geh làng bol sền gròi.

Yal bè jơnau “Cồng nha pơrjum dờng đảng bộ gơ wèt dà lơgar tơngai lơh broă bơh nam 2020- 2025”, ồng Nguyễn Quang Dương Phó Kuang ătbồ Mpồl bơyai broă dà lơgar pà gi\t, Pơrjum dờng Đảng bộ ală kấp tơngai lơh broă bơh nam 2020- 2025 neh lơh jơh gờ` rlau pơndrờm mờ bàr pe tơngai lơh broă lài. Do là cồng nha niam ngan mờ lơh gơs di tơngai, mơkung đơs sùm, do ngan ngồn là dơ\ pơrjum chính trị jrô ơnàng làm uă tàm làm gùt lơgar. Cồng nha bơh Pơrjum dờng Đảng bộ ală kấp dê neh tơngo\ bơta lơh ngan chính trị jơh nùs ngan mờ bơta pơđơl pràn ngan bơh ală kấp ủy, ală mpồl đảng mờ kuang bàng, đảng viên tàm jơh gùt Đảng dê.

Ồng Nguyễn Quang Dương đơs loh, rơndăp cih Jơnau yal chính trị neh geh ală kấp rơcăng lài nền nòn ngan, jak chài, jơh nùs, niam mờ dipal mờ bơta geh ngan; ală kơnòl broă, broă lơh ai tơlik geh bơta gơtùi lơh jăt ngan ngồn. Uă jơnau yal tơngo\ bơta jơh nùs jơh tồr ngan bè bơta sền sơnơng bồ tơngoh jak, bơta kơ\p kờ` gơn kơnờm bơtàu tơnguh, bơta bơceh pa, tơngo\ loh gơnoar broă đơng lam bồ tơl làm bơh Đảng dê, sền dờng màng lơh jrô ơnàng, wil tơl rlau bè broă lơh bơ\t bơtàu Đảng. Ală jơnau yal sền tìs di bơh ală kấp ủy dê neh lơh jăt di gơnoar broă, kơnòl broă gùng dà lơh broă mờ sền swì di mờ broă geh ngan.

Anih bơyai lơh tàm Ban Tuyên giáo dà lơgar tàm Hà Nội

Gơ wèt mờ broă lơh kuang bàng, Pơrjum dờng geh uă tam gơl pa, cồng nha te\ sền bal di Rơndăp broă kuang bàng geh kấp hơđang ring bal, ală bơta tơngo\ bè hòi jà jòi sră pồ sền bal geh kơryan bơsong. Gơ wèt mờ kấp kuang bàng tàm kấp ủy là cau ùr jơi bơtiàn kòn cau, sền bal uă rlau mờ tơngai lơh broă lài; jơnau sồr rơndăp Bí thư kấp ủy, kấp càr, kấp kơnhoàl ờ go\ di là cau tàm tiah hơ\ lơh geh cồng nha loh làng ngan. Bè, geh 9 nă Bí thư kấp ủy là cau ùr, gơguh tus pe dơ\ pơndrờm mờ tơngai lơh broă lài; 27 nă Bí thư Kấp ủy ờ go\ di là cau tàm tiah hơ\, gơguh 68%; 51 nă kuang bàng Bí thư geh sră cơng tàng jơh bơsram bơh thạc sĩ rlau hơđang, ndrờm mờ 21% pơndrờm mờ tơngai lơh broă lài.

Pal sền ngăc, geh 12 nă kuang bàng geh Bộ Chính trị tàm pơdar anih lơh broă tàm nam 2020 mờ ndrờm geh pồ lơm, geh pồ wơl tai lơh Bí thư Tỉnh ủy mờ ndrờm bal. Geh 22 tiah pồ rwah Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy là ală kuang bàng dơ\ sơnrờp pồ gơkờn; 41 nă cau pồ gơkờn tai. Ồng Nguyễn Quang Dương, Phó Kuang ătbồ Mpồl bơyai broă dà lơgar đơs là: ală cồng nha do tơngo\ cồng nha pơnrơ ngan bơh ală pơrjum dờng đảng bộ gơ wèt dà lơgar pa do là broă lơh kuang bàng neh geh rơcăng lài niam ngan, nền non mờ kơ\ kơl jăp ngan. Ồng Nguyễn Quang Dương, đơs: Cồng nha bơh Pơrjum dờng Đảng bộ ală kấp tơngai lơh broă bơh nam 2020- 2025 neh lơh gơlik nùs nhơm pa, bơta gơn kơnờm pa, pơgồp bơnah tơnguh tai bơta tam klăc dùl nùs bal tàm Đảng, tơnguh uă bơta pràn jak đơng lam pràn tam lơh bơh ală kấp ủy mpồl đảng dê mờ đảng viên dê. Bơh hơ\, lơh kơ\ kơl jăp mpồl tam klăc dờng jơh gùt làng bol mờ sơlơ tơnguh tai bơta pin dờn bơh làng bol dê gơ wèt mờ Đảng. Cồng nha niam bơne\ bơh Pơrjum dờng Đảng bộ ală kấp dê neh ờ dờp ală nùs nhơm kơlôi sơnơng tìs, jơnau đơs bơceh ờ di pal bè Pơrjum dờng bơh ală mpồl cau gơjra` kơuềng dê, mpồl pơlơ\ dră mờ dà lơgar mờ ală cau iơh dê.

Phó Kuang ătbồ Mpồl bơyai broă dà lơgar ồng Nguyễn Quang Dương yal jơnau bè cồng nha Pơrjum dờng

Kuang tàm pơrjum sơl, ồng Lê Mạnh Hùng Phó Kuang ătbồ Ban Tuyên giáo dà lơgar neh yal bè broă sồr gi\t nền tơngume Jơnau đơs pơndu\t sồ 76 bơh Bộ Chính trị dê bè pơn jăt tai lơh jăt Kơrnoat sồ 33 bơh Ban Chấp hành Đảng khoá 11 dê bè bơ\t bơtàu mờ bơtàu tơnguh niam chài, kòn bơnus Việt Nam lơh geh jơnau sồr bơtàu tơnguh bơh dà lơgar dê. Ồng Lê Mạnh Hùng đơs loh: Kơrnoat nàng kờ` tơnguh uă bơta gi\t wa\ ai kuang bàng, đảng viên mờ ală rơnàng làng bol in bè anih, gơnoar broă kuơmàng bơh bơta niam chài dê tàm broă lơh bơ\t bơtàu mờ sền gàr dà lơgar. Mơkung gi\t loh bơ\t bơtàu mờ bơtàu tơnguh bơta niam chài, kòn bơnus Việt Nam là kơnòl broă kuơmàng, sùm sùm bơh jơh ală anih lơh broă chính trị dê. Ồng Lê Mạnh Hùng, đơs: Pal kờp sền, tam gơl bơtơl ală sră nggal kơrnoat boh lam lơh broă niam chài văn học đơs crih tam ya lơh geh jơnau sồr tu\ tơngai pa, bơcri priă jền bơ\t bơtàu bơta niam chài, bơto bơtê mờ bơ\t bơtàu kòn bơnus kơ\ kơl jăp mpồl kuang bàng lơh broă lơh tàm gah niam chài văn học, đơs crih tam ya. Gơ wèt mờ gơnoar ătbồ ală kấp, ală mpồl lơh broă mpồl bơtiàn tơrgùm lơh niam broă lơh mblàng yal, hòi jà dong kờl lam lơh jăt.

Bal mờ nùs nhơm rơcăng lài, lam lơh geh cồng nha, nàng pơn jăt tai lơh jăt niam Kơrnoat sồ 33 bơh Dà lơgar dê, Bộ Chính trị sồr ală kấp ủy, mpồl đảng, gơnoar ătbồ, mặt trận dà lơgar mờ mpồl cau ală kấp lơh ngan jơh nùs lơh jăt geh cồng nha, lơh gơlik bơta tam gơl jrô ơnàng, tơl làm ală nùs nhơm, jơnau kờ`, kơnòl broă mờ broă lơh neh đơs tàm Kơrnoat.

Cau cih VOV1- Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định