Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 24/11/2020

VOV4.K’ho- Tàm broă lơh ngan chồl pràn lơh broă bal nàng rơcang sơndră mờ kòp Covid-19 mờ mhar bơtàu tơnguh wơl lơh sa- mpồl bơtiàn tơnơ\ mờ kòp gơtòp uă, lơgar Hàn Quốc drim òr (23/11) neh đơng lam dơ\ sơn đờm pơrjum Cri bơyai lơh broă bal rài tơnơ\ do lơgar Hàn Quốc- Mỹ Latinh mờ tiah Caribe.

Tàm pơrjum cri bơyai, ală kuang bàng tus pơrjum neh tam pà bal broă mờng chài tàm broă rơcang sơndră mờ kòp gơtòp, tơnguh broă bơcri priă ai broă kơlôi sơnơng, tơnguh bơtàu lơh sơnơm vaccine mờ phan lơh sơnơm geh kuơ, gàr niam broă tam pà sơnơm vaccine mờ ală broă sơm kòp ndai tàm nùs nhơm ndrờm bal, crơng gơs broă tam dră mờ kòp geh ai bơh công nghệ thông tin mờ truyền thông… Pơrjum Lơh broă bal rài tơnơ\ do lơgar Hàn Quốc – Mỹ Latinh dơ\ sơnrờp geh bơyai lơh tàm nam 2008, là broă lơh dờng gơrềng tus mờ châu Mỹ Latinh mờ tiah Caribe geh bơyai lơh tàm lơgar Hàn Quốc.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định