Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 28/11/2020

VOV4.K’ho - Tàm 10 nam do, tàm càr Dak Lak geh mờr 36 rơbô nă cau lơh broă tàm [òn geh bơto broă lơh; rơlao 82% nă cau bơsram broă lơh tơnơ\ mờ tu\ neh geh bơto geh broă lơh mờ priă geh, cồng nha broă lơh gơguh rơlao mờ lài.

Do là jơnau yal bơh UBND càr Dak Lak ai tơl^k tàm drim òr (27/11), tu\ càr do tơn jơh 10 nam lơh jăt rơndăp broă bơh chính phủ dê bè bơto broă lơh cau lơh broă tàm [òn tus nam 2020 in.

Tàm 10 nam do, càr Dak Lak neh bơyai lơh geh rơlao 1 rơbô ơdu\ bơto broă lơh ai mờr 36 rơbô nă cau lơh broă mờ khà priă lơh jăt rơlao 105 tơmàn đong. Bơh broă lơh jăt rơndăp broă neh lơh gơs mờ uă broă lơh geh cồng nha bè broă lơh sa mpồl bơtiàn, di pal mờ bơta geh tàm ală tiah mờ gam lơh jăt uă broă lơh do. Neh geh broă pơgồp bal rơlao bơh broă bơto broă lơh mờ broă lơh tơnơ\ mờ tu\ neh bơsram.

Càr Dak Lak ai khà 10 nam tus, broă bơto broă lơh ai cau lơh broă tàm [òn in pơn jăt tai geh lơh mờ tơngu me ờ uă ngan tus 80% khà cau lơh broă neh geh bơto broă lơh di pal mờ broă lơh neh geh bơto mờ geh cồng nha tàm broă lơh mờ priă geh uă rơlao.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định