Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 25/11/2020

VOV4.K’ho - Tơnguh broă atbồ đại học; lơh niam broă bơyai lơh; ai geh tiah bơsram sră cau bơsram dờng niam, đềt mềr mờ dong kờl bal; sền kuơ broă mu\t lơh broă, lơh broă bal mờ mpồl lơh sa kă bro mờ broă lơh cau bơsram dờng in… là ală kơnòl tòm geh hìu bơsram Đại học Tây Nguyên đơs tus tàm dơ\ sơn đờm mu\t bơsram nam bơsram pa 2020-2021 geh bơyai lơh ngai òr (24/11).

     Kuang atbồ hìu bơsram Đại học Tây Nguyên jan sơngơr sơn đờm mu\t bơsram nam bơsram pa

                            Jào priă bơsram ai ală cau bơsram dờng geh rài kis kal ke in

Hìu bơsram Đại học Tây Nguyên tu\ do geh broă bơto rơlao 10 rơbô nă cau bơsram dờng, mờ 5 gah tiến sĩ, 12 gah thạc sĩ mờ chuyên khoa cấp I, 36 gah bơsram đại học, 1 hìu bơsram cấp 3 mờ 1 hìu bơsram mầm nòn lơh broă.

Mờ tơngu me pơn jăt tai bơ\t bơtàu gơs hìu bơsram đại học geh bơngă pin dờn tàm lơgar mờ tàm tiah do bè bơto, kơlôi sơnơng khoa học mờ tam jào công nghệ. Hìu bsram Đại học Tây Nguyên gam lơh ngan tam gơl pa, tơnguh uă bơta niam broă bơto; dong kờl niam ngan ai cau bơsram, ai mpồl bơtiàn in jăt bơta kuơ tòm là “bơceh lơh – bơta niam – tơrgùm bal”.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định