Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 25/11/2020

VOV4.K’ho- Ngai 24/11, ồng Nguyễn Quốc Dũng Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Kuang ătbồ SOM ASEAN Việt Nam tus bal Dơ\ tìp mat cribơyai mờ Kuang ătbồ ASEAN nam 2020 tàm tơgume pơrjum Mpồl mblàng yal jơnau ASEAN (AMF) dơ\ 4. Cribơyai tàm Dơ\ tìp măt cribơyai, ồng Nguyễn Quốc Dũng đơs sùm tơngume nam ASEAN 2020 dê tơngo\ bơta kơ\p kờ` bơh Việt Nam dê bè bơ\t mòn dùl Mpồl bơtiàn ASEAN tàm pơgồp bal mờ rơcăng lài gơrờm bal, sơrlèt gan ală bơta lòng, wèt tus bơtàu tơnguh wơl tơl làm.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam ồng Nguyễn Quốc Dũng đơs nền bơta kờ` ngan bơh broă bơtàu tơnguh “Bồ tơngoh mpồl bơtiàn, Lơh broă mpồl bơtiàn dê” tài jơnau kờ` cèng wơl bơta kuơ bal mờ pas gơs ai làng bol in mờ sền gàr bơta ring lơngai mờ bơtàu tơnguh kơ\ kơl jăp tàm kơnhoàl ù tiah do.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định