Pơk uănh mông nar djăt: 22/1/2020

VOV4.M’nông – Ta nar ntơm [ư R[u\n nchră wa\ng sa lam ntu\r neh dơi [ư ta Đa-vốt, Thuỵ Sĩ, kruanh ăp dak kuăl jă lam ntu\r neh an tâm rnglăp n’hanh kơp dơn ngoay. Tâm nău ntoh ngơi ntơm r[u\n, nu^h ndâk njêng r[u\n nchră wa\ng sa lam ntu\r neh klaus Schwab lah rjăp mboăt nthoi jêng soan dăng, nkre uănh lah prêh tâm ton bah ăp dak kan ndrel gay hun hao lam ntu\r neh. R[u\n nchră wa\ng sa lam ntu\r neh rơh tal 50 (WEF 2020) năm aơ geh tât râng bah bơi 3 rbăn đại biểu tât bah 117 dak. Ăp nău ntru\nh dơi ndơ\ ta r[u\n nchră gay ntru\nh têh tât tâm rgo\ năp bah lam ntu\r neh.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng