Pơk uănh mông nar djăt: 14/8/2020

VOV4.M’nông – Nar 13/8, Ntu\k uănh nđôi kop ji Tp Đà Nẵng mbơh wa N.V.S, Groi Kruanh UBND phường Hoà An, UBND Quận Cẩm Lệ ntưp đah kaman SARS-CoV-2. UBND quận le\ [ư ndơ\ 36 cán bộ, công chức bah phường Hoà An geh mâp êp đah wa N.V.S, tât nkual nkhah êng rgum. Ăp cán bộ, công chức aơ an [ư t^ng nkhah êng 14 nar t^ng nău ntru\nh. UBND TP Đà Nẵng ntru\nh an ndâk njêng nkual nkhah êng dak si đah Chung cư A3 Vũng Thùng n’hanh Chung cư B1 mrô 119 Vân Đồn, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà; thôn Yến Nê 2, xă Hoà Tiến, nkuăl Hoà Vang, TP Đà Nanữg gay đăp mpăn njrăng n’gang srê Covid-19 t^ng nău ntru\nh.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng