Pơk uănh mông nar djăt: 14/8/2020

VOV4.M’nông – Đảng bộ Nkual [on têh Gia Nghĩa, n’gor Dak Nông mhe [ư Đại hội đại biểu rơh tal 12, năm kan 2020-2025. Năm kan bah năp, wa\ng sa Tp Gia Nghĩa hun hao tay, dăp rgâl wa\ng sa rgâl di trong, đah ngăch hao jêng wa\ng sa ăp năm geh 14,6%.

BCH Đảng bộ nkual [on têh Gia Nghĩa năm kan 2020-2025

 

Trong kan ndâk njêng Đảng n’hanh trong Chính trị dơi uănh khlay. Đại hội m^n, nău Gia Nghĩa mhe jêng nkual [on têh mpeh tâm n’gor, mbra geh âk n’hâm soan an lvang 2020-2025. Đại hội tâm ban u\ch n’gluh an 5 nău kan khlay n’hanh 4 nău rgâl mhe gay hun hao tâm 5 năm tât. Tâm ne\ nkô| nău khlay lah ndâk njêng nkual [on têh Gia Nghĩa kloh ue\h, mhe t^ng trong g^t blău, nsrôih geh ăp rnoh ndơ [ư bah nkual [on têh loại 2.

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng