Pơk uănh mông nar djăt: 22/9/2020

VOV4.M’nông: N’gâng kan rđau kan tahen n’gor Dak Lak mhe mâp măt di nkah 75 năm nar vay ơm rmôt tahen n’gor. Ta nar mâp, ăp ntoh măt ndrel nkah nau vay ơm ueh ang bah rmôt tahen n’gor Dak Lak tâm ntrong 75 năm nar ndâk, tâm lơh ndrel têh jêng. Đah nau dơi ueh khlay tâm 2 rơh tâm lơh mprơh phung rlăng.

Tâm nau kan ndâk njêng ndrel mât neh dak ndrel [ư nau kơl an dak ba dih, rmôt tahen tâm n’gor Dak Lak ho\ geh Đảng, Ngih dak pă nkhôm nau dơi “Anh hùng rmôt tahen [on lan” ndrel âk nklâm ndơ prêh khlay êng, âk rbăn rmôt, nu\ih geh pă nkhôm nau prêh khlay ndrel huân, huy chương ăp ntil. Tâm rơh cách mạng rnôk aơ, rmôt tahen n’gor Dak lak mô rlu têh jêng, [ư ueh nau kan bonh đă, mât nâp nuih n’hâm bah [on lan ndrel nau mât rnă njrăng tâm [on lan./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương