Pơk uănh mông nar djăt: 15/8/2020

VOV4.M’nông: Ủy ban châu Âu nar 14/8 ho\ lah rhơn rnê nău plơ\ ue\h tay kơt ơm tâm boh đah Israel n’hanh ăp Tiểu vương quốc A-rập dơn ngoăy (UAE). Lah ta rơh hop báo, nu^h ntơh ngơi Uỷ ban Châu Âu lah rjăp, nău dja geh nkô| du\t khlay đah bar dak tâm ban kơt nău đăp mpăn chính trị bah nkual đo\ng. T^ng nu^h ntơh ngơi Uỷ ban châu Âu, le\ ma Israel n’hanh ăp Tiểu vương quốc A-rập dơn ngoăy lah băl tâm  boh bah Liên minh châu Âu da dê. Jêng, Uỷ ban châu Âu ton kơl trong nkra bar ngih dak n’hanh mbra nsrôih le\ n’hâm suan gay nthoi tay ăp rơh tâm nchră đah Israel n’hanh Palestine. T^ng nău tâm ton ho\ dơi geh nar ntri (13/8) đah Israel n’hanh ăp Tiểu vương quốc A-rập dơn ngoăy tă bah Tổng thống Mỹ Donald Trump [ư ndranh, ngih dak Do Thái ton an rlu trong nchrăp n’glăp ăp nkual neh mpeh Palestin./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng