Pơk uănh mông nar djăt: 29/10/2020

VOV4.M’nông: Ta nhih pah kan Bộ Ngoại giao, Groi Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh ho\ kuăl điện tâm nchră đah Thủ tướng ơm dak Anh Tony Blair, Kruanh mât bôk kan Viện Tô-ni Ble yor ma nău rgâl lam ntu\r neh. Ta rơh kuăl điện tâm nchră, Thủ tướng ơm Anh Tô-ni Ble mbah rhơn n’hanh rnê âk lôch geh bah Việt Nam tâm njrăng n’gang nuh srê Covid-19 n’hanh lah ngoăy tâm rnoh du\t đêt jâng wa\ng sa mât rnoh hun hao tâm năm 2020.

Groi Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh lah rjăp wa\ch rgum ntuh kơl dak bah dih săk geh âk n’hanh tâm boh hun hao công nghệ lah ăp trong r[o\ng an [ư lor bah Việt Nam tâm hun hao wa\ng sa- rêh jêng kon nu^h lvang năm tât, r[o\ng tât ăp trong nchrăp ntru\t ntrôl hun hao tâm boh wa\ch rgum tơm ntuh kơl săk geh âk, r[o\ng tât ăp trong nchrăp FDI do\ng công nghệ mhe, njêng ăp ntu\k rgum rgâl mhe, gu\ m^n n’hanh hun hao n’hanh geh nău buăt nthoi đah lam trong kan doanh nghiệp tâm dak ma trong nt^m nti tơm nu^h kan, hun hao công nghiệp ntop kơl./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương