Pơk uănh mông nar djăt: 23/7/2019

VOV4.M’nông: Kêng măng ntri, 22/7, Kruanh Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân n’hanh mpôl pah kan bah Quốc hội ho\ pah kan đah kruanh rđău kan n’gâng tơm n’gor Vĩnh Long. Lah ta rơh pah kan, Kruanh Quốc hội lah rjăp, kruanh rđău kan n’gor Vĩnh Long ân mbơh g^t jru hvi, t^ng [ư jăp ăp nghị quyết bah đảng, Chính phủ, Quốc hội n’hanh nghị quyết bah Đảng bộ n’gor; [ư jăp pah kan rdâk njêng Đảng. Tâm nê, rgum [ư jăp pah kan r[o\ng nău m^n n’hanh dăp rgum nu^h kan, pah kan ôp uănh, pah kan rgo\ jă, rdâk njêng đảng, lam trong kan chính nâp dăng ngăn, uănh khlay ăp mpôl kan chính trị nsum mpôl, kơi năp nti rmôt kan to\ng nău dơi gay nchrăp đại hội Đảng ăp gưl n’hanh hăn tât Đại hội Đảng lam dak tâl 13. Vĩnh Long ân n’hao săk blău nt^m nti; n’hao nău dơi mât chăm n’hâm soan an nu^h [on lan n’hanh mât njrăng kon se; mât đăp mpăn lam rêh jêng kon nu^h, njrăng uănh khlay pah kan an nu^h geh n’hâm soan…/.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng