Pơk uănh mông nar djăt: 27/5/2020


VOV4.Mnông- Nău nchrăp rgâl mhe 10.200ha tơm tăm mô geh săk rnglăy jêng tăm ăp ntil tơm geh rnoh wa\ng sa khlăy âk lơn mhe geh ntu\k kan geh nău dơi n’gor Lâm Đồng an do\ng mbơh [ư tâm năm 2020 đah le\ rnoh prăk rlău 86 rmen prăk. Ăp rnoh neh rgâl mhe, tăm tay, geh tơm prăk n’gor Lâm Đồng kơl an du n’gul rnoh prăk geh:103 ha cà phê, 131 ha điều, 75 ha ba 1 yan, 165 ha tơm tăm êng…Ntoh lư kơt lah kơl an 10 rkeh prăk/ha sầu riêng, prit Laba, biăp, kao, 20 rkeh prăk/ha atiso tăm mhe ta rnoh neh rgâl bâh ăp ntil tơm tăm mô geh jêng êng. Êng nău pah kan [ư ntil tơm tăm geh jêng ueh geh tơm prăk ngih dak kơl an le\ rngôch rnoh prăk kan. Nkô| mpo\ng tât le\ năm 2020, Lâm Đồng geh n’huch tay 6 rbăn rnoh neh pah kan geh rnoh nău geh ba dâng 50 rkeh prăk/ha.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng