Pơk uănh mông nar djăt: 25/9/2020

VOV4.M’nông – Ôi 24/9, Ban Dân vận N’gor uỷ Lâm Đồng le\ [ư r[u\n nchră giao ban Khối Dân vận, Mặt trận Tổ quốc n’hanh ăp nsum mpôl chính trị-rêh jêng kon nu^h n’gor 9 khay, năm 2020. Năm bah năp, Mặt trận Tổ quốc, ăp nsum mpôl chính trị-rêh jêng n’gor t^ng rjăp nău kan chính trị bah n’gor, ntrôl dăng mbơh [ư bôk nău kan, trong nchrăp năm 2020;

Ta ntu\k r[u\n

 

nsrôih, g^t nu nău n’hanh râng tâm rgop mkra du đêt nău ntoh lư tâm [on lan; rgâl mhe tay nkô| nău, trong [ư pah kan, n’hao ndơ\ ăp [ư s^t bah dâng. N’glôn jêh r[u\n nchră, Kruanh Ban Dân Vận N’gor uỷ đă n’hao uănh kơp, [ư t^ng nău kan chính trị, ăp rnoh an, trong nchrăp năm 2020 bah Mặt trận Tổ quốc, ăp nsum mpôl le\ n’gluh an gay rgop [ư t^ng nău kan chính trị bah n’gor năm 2020.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương