Pơk uănh mông nar djăt: 24/6/2019

            VOV4.Mnông:Măng nar 23-6, ta nkuăl [on têh Vinh, Nghệ An le\ geh [ư rơh tâm mâp mpo\ng t^ng khay pah kan, njrăng rdâng ma tuý, nar lam ntur neh n’hanh nar đăp mpăn le\ [on lan, njrăng rdâng ma tuý 26-6. đah bôk nău “An geh m^n na nê| ê lor pah kan” gay ma nkah ăp nu^h, ngăn lah rơh mom an geh m^n na nê|, g^t vât na nê| ngơi “mô” đah ma tuý. Ntoh ngơi ta rơh lễ, groi Thủ tướng Vũ Đức Đam lah na nê| rdâng ma tuý lah rơh pah kan du\t jêr  n’hanh jo\ jong.

Du ding an geh [ư ueh lơn tay nău kan njrăng rdâng đah nu^h tih do\ng ma tuý, lơh rai ăp nu^h do\ng tăch ma tuý. Rlău ma ne\, an geh [ư ueh tay nău kan mô do\ng ma tuý,  kơl an nu^h bên do\ng ât do\ng gu\ rêh ueh đah ntu\k rêh jêng. Ndrel đah ne\ lah n’hao nău kan mbơh tơih, mbơh tơih nt^m nti..Ngăn lah, groi Thủ tướng lah na nê| đah rơh mom an geh mbơh “mô” đah ma tuý.

            Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng