Pơk uănh mông nar djăt: 24/11/2020

VOV4.M’nông: Mỹ ho\ rhuăt luh ngăn bah nău tâm ton bri  trôk pơk hvi, du nău tâm ton jo\ năm gay bah ir nău tât tâm lơh tâm su rnôk an ăp dak mpăr groi nđôi n’har trôk bah he n’hanh rlơ\ tay. Tổng thống Mỹ Donald Trump tă mbơh rhuăt luh bah nău tâm ton dja mô ho\ tât 6 khay đah nău ntôn Nga ho\ tih nău tâm ton ho\ ơm geh 34 dak lăp kan nsum dja. Tâm nău mbơh, nu^h ơm g^t nso\ng kơl trong mât rnă njrăng neh dak Mỹ Robert O’brien an g^t ho\ di 6 khay kơp ntơm bah rnôk Mỹ mbơh rhuăt luh bah nău tâm ton n’hanh Mỹ le\ mô hôm dak lăp kan nsum nău tâm ton ma Nga ho\ âk tơ\ tih tâm âk năm. T^ng wa O’brien, Tổng thống Trump mô rlu ndơ\ dak Mỹ hao dâk bôk năp ma trong rhuăt luh le\ ăp nău tâm ton ho\ jo\ ơm mô hôm ns^t tay nău geh an ăp dak tâm rkeh bah Mỹ n’hanh lơh khuch tât rnă njrăng neh dak Mỹ./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương