Pơk uănh mông nar djăt: 11/7/2020

VOV4.M’nông: Lơ 10/7, ntoh nau tâm nar r[u\n, Groi Thủ tướng Nga,  wa Tachiana Golikova ton, ntơm lơ 15/7 tât, N’gâng kan dak aơ ntơm jăng ăp nau ncâp ân rơh mpăr tă bah dak ba dih. Ti\ng nau bah Thủ tướng Nga Tachiana Golikova, nau aơ lah nau dơi, yor Nga tâm jong khlay dôl uănh rnoh geh n’huch bah nu\ih geh ntưp ndrel nu\ih ntưp mhe yor srê SARS-Cov-2. Ko\ ti\ng wa, nau jao ndơ mô geh ntơm ndâk đah ăp năm ba năp nê, ma nroh ntưp Covid-19 mô rlau 40 nu\ih tâm 100 rbăn nu\ih [on lan, tâm 14 nar. Groi Thủ tướng Golikova nkah lah, ăp n’gâng kan trong ndeh mpăr mô kâp tâm nchră ndrle joi luh ntă dê dak to\ng dơi nau kan aơ./.

Nu\ih rblang: H’Thi

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng