Pơk uănh mông nar djăt: 26/3/2019

VOV4.M’nông: Ôi aơ (26/3) ta Hà Nội, Bộ trưởng Nông nghiệp n’hanh Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường [ư tơm rơh họp ntoh măt {an rđău đă gưl neh dak njrăng n’gang ji ndu\l djroh su\r châu Phi. {an rđău đă tă bah Chính phủ n’glêh an njêng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp n’hanh Phát triển nông thôn dơi tâm pă [ư kruanh, Cục Thú y lah nhih pah kan rnâng kan. {an rđău đă geh nău kan kơl Thủ tướng Chính phủ rđău đă, tâm pă kan nsum đah ăp nhih pah kan geh tât tâm nău njrăng n’gang ji ndu\l djroh su\r châu Phi lam dak. Bah meng nê, kơl Thủ tướng Chính phủ kan nsum đah ăp nhih pah kan geh tât gay rgum tơm ndơ râng n’hanh ntop kơl trong nchrăp jăch ndăn njrăng n’gang ji ndu\l djroh su\r châu Phi; leo [ư n’hanh ntru\t ntrôl ôp uănh ăp n’gâng kan n’hanh ăp n’gor t^ng [ư trong nchrăp njrăng n’gang ji ndu\l djroh su\r châu Phi./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng