Pơk uănh mông nar djăt: 17/7/2019

VOV4.M’nông – Văn phòng Kơp uănh liên bang Đức an g^t, rnoh nu\ih Đức hao du\t âk geh rlău 83 rkeh nu\ih, du\t âk yor nu\ih lăp gu\. Rnoh nu\ih ranh n’hanh rnoh nu\ih deh đêt tâm ban đah nău rnoh nu\ih pah kan bah Đức mbra hu\ch tâm ăp rach năm tât. Yor nê nu\ih lăp gu\ mbra lah nu\ih rgop khlay, kơl ăp công ty săch nu\ih kan n’hanh ntop kơl an tơm prăk rlu ranh nar lơ hun hao.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng