Pơk uănh mông nar djăt: 18/2/2019

VOV4.M’nông  R[u\n nchră rnă njrăng Munich (Đức) ntơm nar pah kan tal 2, ntoh măt âk dak le\ geh ăp nău ntoh ngơi dơi lư uănh tât, tâm ne\ geh rơh rchăng n’gang rmôt “Ngih dak Islam” (IS) sơm êng săk, nău Iran, nău tăch rgâl lam ntur neh. Tâm nău ngơi ta r[u\n, Groi Tổng thống Mỹ Pence nkoch tât rơh rchăng n’gang rmôt Ngih dak Islam (IS) sơm êng săk, wa m^n lah rrmôt Ngih dak Islam le\ lơh dơi n’hanh aơ lah nkô| nău Tổng thống Donald Trum u\ch rhoăt tahen luh dak Syria

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng