Pơk uănh mông nar djăt: 21/1/2021

VOV4.M’nông: Rmôt tahen Biên phòng n’gor Dak Lak ntru\nh nau kan mô ân geh tât nau ndrât ndal, mât nâp neh ntu, rnă njrăng, nau geh jêng bah neh dak. Dak Lak geh nti\k kan khlay mpeh văng sa, rnă njrăng, neh dak bah nkuăl Tây Nguyên ndrel lam dak.

Dak Lak geh rlau 73 km trong n’har tâm dăch đah dak Campuchia, Gay rgop nau mât đăp mpăn ân nâp ân Đại hội Đảng lam dak tal 13, ăp cán bộ, tahen Biên phòng n’gor, dnrel đah nau n’hao nau kan mât rnă njrăng nkualư n’har bri, mô ân geh ntu\k khuch ngăn tât nau rnă njrăng tâm ăp nar geh Đại hội 13 bah Đảng./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương