Pơk uănh mông nar djăt: 24/6/2019

            VOV4.Mnông:Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha le\ leo rơh r[u\n nchră lam ntur neh mpeh mbơh nău geh bâh rơh r[u\n nchră gâl têh ASEAN tal 34. ta rơh r[u\n nchră rơh aơ, ăp nu^h leo kan le\ mbơh du đê| văn kiện khlăy mpo\ng gay ma rdâk njêng du nkual đăp mpăn, ueh lăng n’hanh ns^t tay nău geh ueh an nu^h [on lan ASEAN, ăp nu^h leo kan le\ kơl an nău m^n ASEAN ndrel leo [ư tâm rlong World Cup 2034..Rơh r[u\n nchră gâl têh ASEAN tal 35 n’hanh ăp rơh r[u\n nchră gâl têh geh tât mbra geh [ư ta khay 11 năm aơ.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

            

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng