Pơk uănh mông nar djăt: 20/7/2019

VOV4.M’nông: Thổ Nhĩ Kỳ ho\ [ư rdôl lơh ngăn r[o\ng tâm nkuăl gu\ mât njêng êng bah nu\ih Kurd ta mpeh ba lơ Iraq gay lơh mplơng nau kan Nu\ih nchră nau bah Thổ Nhĩ kỳ geh bu nkhi\t tâm nkuăl aơ. Jêh rnôk lơh nkhi\t nu\ih kan nchră nau Erbil, Thổ Nhĩ Kỳ ho\ [ư nau kan lơh ntru\nh tâm Qandil, [ư du nau duh jâk tâm Đảng Công nhân nu\ih Kurd, r[o\ng tâm ăp ntu\k kơt lah ntu\k prăp ndrak nsiu, ntu\k gu\, gu\ nde bah ăp nu\ih geh ân lah [ư rlăng./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng