Pơk uănh mông nar djăt: 24/11/2020

VOV4.M’nông: Lôch Tâm nchră Tâm rgop âk mpôl Kỹ sư ASEAN –CAFEO 37, Việt Nam ho\ dơn pleh [ư kruanh Tâm rgop âk mpôl Kỹ sư ASEAN – AFEO n’hanh [ư tơm tâm nchră CAFEO 38. Ta rơh hop báo Tâm nchră CAFEO 38 tă bah Liên hiệp ăp hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) [ư, nar ntri 13/11, ta Hà Nội, ntơh măt VUSTA an g^t, nchrăp Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc mbra râng n’hanh geh nău lah khlay ta rnôk tâm nchră tâm nar 25/11 tât. Tâm nchră Tâm rgop âk mpôl Kỹ sư ASEAN – CAFEO 38 geh nkô|: “Mât ue\h lơn nău blău [ư mhe n’hanh dâk kan bah Tâm rgop âk mpôl Kỹ sư ASEAN tâm rdâk njêng jâng wa\ng sa nsum ASEAN jo\ jong nâp dăng n’hanh têh ndro\ng”. Aơ lah tâm nchră dơi Tâm rgop âk mpôl Kỹ sư ASEAN – AFEO [ư t^ng trong tâm pleh, mpơl nău khlay [ư tơm bah n’gâng kan kỹ sư tâm rdâk njêng n’hanh hun hao neh dak bah ăp dak tâm nkual./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương