Pơk uănh mông nar djăt: 25/5/2019

VOV4.M’nông: Nar ntri 24-5, lôch hăn khâl Nga, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc n’hanh u ir ndrel mpôl gưl têh Việt Nam le\ ntơm hăn khâl ngăn dak Na Uy. Hăn khâl gay n’hao dăng tâm boh tâm rnglăp way ơm, tâm boh âk ntil Việt Nam- Na Uy n’hanh u\ch ro\ng ntru\t ntrôl dăng lơn đo\ng tâm boh tăch rgâl, ntuh kơl đah bar dak. T^ng bôk nău pah kan, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mbra geh rơh tâm nchră đah Thủ tướng Na Uy, ôp sr^ng nău kruanh Quốc hội Na Uy, râng rgum nchră đah doanh nghiệp Việt Nam- Na Uy, wơt ăp tập đoàn wa\ng sa têh n’hanh khâl du đêt ntu\k nkret njêng bah Na Uy, neh dak ơm geh âk nău g^t wa\ng sa dak lêng, gu\ tâm rmôt 10 dak nkret njêng tuch ka du\t têh lam ntu\r neh. Hăn khâl [ư tâm rnôk Việt Nam n’hanh Na Uy bơi nkah ndray 50 năm njêng tâm boh (1971- 2021). Na Uy lah ngoăy tâm ăp dak du\t têh an Việt Nam tâm bôk nău kan Liên Hợp Quốc mpeh hu\ch bah kru\l duh, ma trong [ư hu\ch bah ir roh âk bri. A[aơ nu^h Việt Nam ta Na Uy geh nklăp rlău 20.000 nu^h (du\t âk ta Bắc Âu)./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng