Pơk uănh mông nar djăt: 18/2/2019

            VOV4.Mnông: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lah na nê| tay ta rơh r[u\n nchră hun hao pâl nđaih miền Trung-Tây Nguyên mhe geh [ư ta Thừa Thiên Huế. Ăp cty pâl nđaih Việt Nam an geh nău rnê rhơn, mpư rnê mpôl rnoi tâm nău tăch rgâl pâl nđaih mô di lah tăch rgâl đah ăp nău êng. An geh [ư kloh ueh tay lơn rup [on tơm neh dak ta năp năch pâl nđaih, mô dơi mô mât ua\nh, mô mpư n’hao nău ueh văn hoá pâl nđaih Việt Nam đah lam ntur neh. Thủ tướng lah na nê|, nău dơi geh bâh n’gâng kan pâl nđaih lam dak tâm ban kơt miền Trung- Tây Nguyên geh nău kan, nău tâm rgop têh khlăy bâh ăp nu^h ntuh kơl, ăp doanh nghiệp têh kơt lah Sungroup, FLC, Mường Thanh, Vingruop, Savico…ngăn lah nău tâm rgop bâh 4 ntu\k kan hàng không Việt Nam. Thủ tướng u\ch ntu\k rêh jêng doanh nghiệp nsum ti, hăn ndrel đah chính phủ, n’gâng kan ta ntu\k ntuh kơl, hun hao têh dăng tay lơn nău pal nđaih miền Trung-Tây Nguyên. “mô to\ng doanh nghiệp, mô to\ng ăp ntu\k kan têh, mô geh ăp ntu\k leo pâl nđaih, mô geh nău pâl nđaih, ntu\k pâl rlưn r^ jêr geh nău dơi, hun hao pâl nđaih”.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

           

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng