Pơk uănh mông nar djăt: 23/9/2020

VOV4.M’nông – Tâm rnôk rơh tâm nchră nsum gưl prêh bah đại hội đồng Liên hợp quốc khoá 75, đah tât râng bah 137 kruanh gưl prêh n’hanh 33 Kruanh n’gâng kan ăp dak tâm LHQ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc le\ geh nău mbơh khlay njuăl tât rơh r[u\n. Thủ tướng an lah, nkah g^t 75 năm nar ndâk njêng LHQ tâm rnôk du\t khlay, rnôk nău ntô| n’hao mpeh nău têh dăng bah LHQ tâm preh đah nău rvê mpeh roh đăp mpăn, nuh srê dôl rêng hvi ta lam ntu\r neh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

 

Lah rjăp năm bah năp, đăp mpăn, kan ndrel dơi rgum ue\h; ji ngot ach o, kop ji dơi ntrôl ru\ch; nău rêh kon nu^h dơi rgâl, ăp nău geh têh kuăng ne\ mô dơi geh lah mô geh LHQ. Thủ tướng an lah lam ntu\r neh dôl dâk bah năp ăp ntul rlong mô geh. Nuh srê Covid-19 ndrel đah roh đăp mpăn, tâm lơh, tâm pit dak têh, chính trị, rgâl trôk nar... dôl ntêt nkri nău đăp mpăn n’hanh hun hao nâp nâp bah rnoi mpôl.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương