Pơk uănh mông nar djăt: 30/10/2020

VOV4.M’nông: Ôi 29/10, ta nhih pah kan Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc [ư tơm rơh tâm nchră pơk so\ng dăng lam dak bah Thủ tướng đah ăp n’gâng kan, ăp n’gor mpeh nô nău t^ng [ư, n’gluh tơm prăk ăp bôk nău kan, trong nchrăp kan ODA, tơm prăk manh thuk dak bah dih. Kơp ntơm bah nar n’gul khay 7 tât a[aơ, aơ lah tâm nchră pơk so\ng dăng lam dak tâl pe tă bah Thủ tướng Chính phủ [ư tơm gay ntru\t nklăp 60 rbăn rmen prăk, tâm nê tâm pă an ăp n’gor nklăp 40 rbăn rmen prăk, yơn tât a[aơ mhe n’gluh geh nklăp 30% le\ rngôch tơm prăk manh dơm. Thủ tướng đă ăp n’gor, nhih pah kan do\ng tơm prăk ODA ân n’hao nuih n’hâm dơn kan gay ntru\t ntrôl n’gluh tơm prăk, mô nsing nje hao tât Trung ương. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lah kloh, aơ lah tơm ndơ khlay gay hun hao neh dak, mô dơi lah mô uănh khlay./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương