Pơk uănh mông nar djăt: 23/3/2019

            VOV4.Mnông:Tổng thống Mỹ Donald Trump mbơh le\ tât rnôk Mỹ kơp dơn le\ rngôch nău [ư tơm bâh Israel đah gôl yôk Golan. Nău mbơh bâh Donald Trump dơi ua\nh lah le\ rgâl nău kan Trung Đông bâh Mỹ tâm âk tach năm. T^ng wa Trump,gôl yôk Golan geh nău khlăy mpeh rnă njrăng n’hanh ntrong kan đah ngih dak Israel n’hanh đăp mpăn ta nkual. Israel in gôl yôk Golan bâh Syria lôch rơh tâm lơh Arab-Israel năm 1967 n’hanh bâh ne\ ntôn Iran joi trong rdâk njêng du mpôl [ư rlăng bâh nkual aơ. A[aơ LHQ n’hanh âk dak ta lam ntur neh hôm nha an lah aơ lah nkual neh geh Israel pit in mô tâm di.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

         

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng