Pơk uănh mông nar djăt: 19/1/2021

VOV4.M’nông: Lơ 18/1, N’gâng kan nchră nau Trung Quốc ho\ ndrel rnôk mbơh 2 nau mhal đah n’gâng kan Mỹ geh tât nau kan Đài Loan ndrel Hongkong. Nu\ih ntoh ngơi N’gâng kan nchră nau Trung Quốc Hoa Xuân Oánh ân lah, nau kan mhal bah Mỹ lơ 15/1 ho\ geh [ư lăp tâm nau kan êng bah Hongkong ndrel lăp [ư nau kan mô ueh tâm nau kan bah bu êng ndrel nau dơi tư pháp bah dak aơ. Yor ri, ndrel nar nau kan dun ndrel nuih ngăn, Bắc Kinh ho\ mbơh nau mhal mhe đah Mỹ. Bah năp, ndrel nar, nu\ih ntoh ngơi bah ăp ntu\k kan [ư nau kan Hongkong bah Trung Quốc ko\ ntoh nau mpeh nau mhal bah Mỹ, nkre kuăl mbơh aơ  lah ăp nau kan mô ueh tâm nar n’glơ\ du\t nau rêh ndrel ân lah nau mô ueh bah nau mhal ho\ tât rnôk ân geh nsru\ng lơi./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương