Pơk uănh mông nar djăt: 22/1/2021

             VOV4.Mnông- Ntoh ngơi ta rơh r[u\n nchră trực tuyến kêng măng nar 21/1, nu^h ntoh ngơi kruanh n’gâng kan tăch rgâl Trung Quốc Cao Phong an g^t, tâm let năp tay, dak aơ mbra pơk hvi tay lơn nău kan tăch rgâl đăp mpăn đah ăp ngih dak ta lam ntur neh, mbra tâm nchră n’hanh tâm ton nău kan tăch rgâl đăp mpăn FTA đah âk dak kan ndrel lơn, kơtlah ntrôl ngăch nău kan tâm nchră tâ ton FTA đah Trung Quốc, Nhật Bản n’hanh Hàn Quốc, ntrôl ntrong kan tâm nchră FTA đah Hội đồng tâm kơl nkual njônh dak lêng, Israel, Nauy n’hanh nsrôih ua\nh n’hêl nău lăp kan ndrel tâm kơl le\ rngôch n’hanh ueh mhe rgo\ Thái Bình Dương. Nău mbơh aơ geh ndơ\ mbơh lôch rnôk Trung Quốc mhe lôch ký nău tâm ton kan ndrel wa\ng sa le\ rngôch ta nkual đah ASEAN ndrel đah 5 dak kan ndrel êng n’hanh ntrôl nău tâm nchră tâm ton ntuh kơl đah châu âu.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

            

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương