Pơk uănh mông nar djăt: 14/11/2019

VOV4.M’nông – Tổng tham mưu trưởng Tahen Trung Quốc Lý Tác Thành (Zuocheng) le\ trong mpôl tahen dak aơ râng tâm nchră trong kan Australia-Trung Quốc rơh tal 22 dơi [ư ta Sydney. Tâm nchră mât njrăng bri dak lah du gưl khlay tâm boh ăp ding Australia-Trung Quốc. Tă bah tâm nchră, tahen 2 dak geh dơi tâm nchră mpeh âk nău rnă njrăng nkual du trong so\ng dăng n’hanh rah wah, geh ăp nău khlay kơt tâm rnglăp n’hanh đăp mpăn ta gôl dak Triều Tiên n’hanh hun hao nkual. Nău tâm nchră aơ hôm geh nkô| nău khlay tâm nău ndâk njêng nău nsing nơm n’hanh tâm wât đah 2 dak.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng