Pơk uănh mông nar djăt: 26/1/2021

 

VOV4.M’nông: Bộ trưởng Quốc phòng mhe Mỹ - wa Lloyd Austin mhe geh rơh kuăl điện tâm nchră lor bôk năp đah nu^h ndrel gưl kan Nhật Bản wa Nobuo Kishi. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ho\ lah rjăp tay nău ton kơl Nhật Bản mât njrăng du rmôt gôl dak lêng Hoa Đông ntu\k le\ ma Nhật Bản n’hanh Trung Quốc geh nău mbơh [ư tơm da dê. Tâm rơh kuăl điện tâm nchră, wa Lloyd Austin lah rjăp điều 5 bah nău tâm ton rnă njrăng Mỹ-Nhật Bản ơm geh quy định ăp nău kan njrăng n’gang neh dak bah Mỹ đah Nhật Bản le\ ma ăp gôl dak mô geh nu^h gu\ rêh. Ăp gôl dak dja dơi g^t tât đah săk ntơ Senkaku ta Nhật Bản n’hanh Điếu Ngư ta Trung Quốc. Bộ trưởng Lloyd Austin lah rjăp an lah Mỹ rlăch dun tay ăp nău nsrôih êng du ding gay rgâl jêng êng ta nkual dak lêng Hoa Đông.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương