Pơk uănh mông nar djăt: 21/11/2019

VOV4.M’nông – Măng nđaơ (21/11) ta Quảng trường Hùng Vương, Pơh Văn hoá-Pâl nđaih Bạc Liêu 2019 le\ ntơm [ư đah bôk nău Nghệ thuật đah nkô| nău: Dạ cổ hoài lang-Đah ăp nkual drăp ndơ ơm. Aơ lah bôk nău rnê rhơn tâm 100 năm bản Dạ cổ hoài lang bah ndrô nhạc sĩ Cao Văn Lầu, nkre mpla nsơ ăp nkual ndơ ơm yău ta lam dak.

Bôk nău njroh mprơ nghệ thuật

 

Ta nău [ư aơ hôm geh rgop măt bah âk drăp ndơ văn hoá mô mpơl săk bah Việt Nam le\ dơi UNESCO rnê rhơn, geh: Ntu\k ntô văn hoá ch^ng goong Tây Nguyên tât bah n’gor DakLak; Nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ tât bah n’gor Quảng Nam; nău mprơ Quan họ tât bah n’gor Bắc Ninh; Mprơ Xoan tât bah n’gor Phsu Thọ; [ư t^ng nău [ư brah Mẫu Tam phủ bah nu^h Việt tât bah n’gor Nam Định, le\ rngôch mbra tâm rngla\p ndrel đah Đờn ca tài tử Nam Bộ yor ăp n’gor Ninh Thuận, Long An, Bạc Liêu ndrel njroh mprơ gay Bạc Liêu rơh bôk năp jêng ntu\k rgum bah ăp nkual drăp ndơ ơm lam dak.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng