Pơk uănh mông nar djăt: 18/1/2021

VOV4.M’nông – Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) nar aơ 18/1) ndơ\ nău R[u\n nchră tal 4 Quốc hội Triều Tiên, khoá 14, le\ rgum r[u\n nar 17/1 ta Ngih r[u\n Mansudae. T^ng KCNA, r[u\n nchră le\ tâm ban u\ch nkô| nău kan geh 3 nău lah săch nu^h kan chính phủ, mpeh nău [ư t^ng le\ rngôch trong nchrăp 5 năm hun hao wa\ng sa le\ dơi n’gluh an ta Đại hội 8 đảng Lao động Triều Tiên mhe rlău, kơt uănh lah nău [ư t^ng tơm prăk ngih dak năm 2020 n’hanh dự thảo tơm prăk ngih dak năm 2021. Nkoch tâm nău mbơh ta r[u\n nchră, Thủ tướng Kim Tok-hun lah rjăp chính phủ Triều Tiên mbra ndơ\ wa\ng sa plơ\ tay di trong gay dơi geh hun hao nâp nâl, mô geh khuch yor nkô| nău bah dih kơt mât nâp nkra le\ trong kan têh jo\ jong nkra rgâl n’hanh nâp nâl đah nău m^n nchrăp êng n’hanh hao êng le\ dơi Đảng Lao động Triều Tiên n’gluh tâm trong nchrăp 5 năm mhe bah trong kan jo\ jong hun hao wa\ng sa.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương