Pơk uănh mông nar djăt: 25/6/2020

VOV4.M’nông: Bơi 27.000 doanh nghiệp, nu^h [on lan ta n’gor Dak Lak ho\ dơi ăp mpôl an manh, ngân hàng ta n’gor an [ư ăp trong ntop kơl geh tât khuch bah nuh srê Covid-19. T^ng nchih rgum bah Ngân hàng ngih dak Việt Nam ta n’gor Dak Lak, kơp tât bôk khay 6, lam n’gor geh 32/47 mpôl an manh geh an bu rnon geh tât khuch bah nuh srê Covid-19  đah le\ rngôch rnoh prăk rlău 9.800 rmen prăk, âk nklăp 10% rnoh rnon an manh. Ăp mpôl an manh, ngân hàng ta n’gor Dak Lak ho\ njong tay rnon an rlău 2.000 năch đah rnoh rnon bơi 1.000 rmen prăk. Nkre ăp mpôl an manh, ngân hàng ta Dak Lak ho\ kơl dơm deh prăk kon an rlău 9.300 năch đah rnoh rnon nklăp 6.800 rmen prăk. Ndrel đah nê, mpôl an manh, ngân hàng hôm ntrôl dăng ăp bôk nău kan an rong dơm prăk rho\ do\ng prăk trok điện tử gay ntop kơl na nê| an năch rho\ do\ng./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương