Pơk uănh mông nar djăt: 2/6/2020

VOV4.M’nông: Tâm khay 5- khay công nhân 2020, ăp gưl công đoàn ta n’gor Dak Lak ho\ t^ng [ư âk nău kan ngăn ngăn mât chăm nău geh an công nhân, nu^h kan ta n’gor, lơn lah ăp nu^h tu\p tâm nău rêh jêr jo\t tă bah tât khuch nuh srê covid-19. T^ng wa Nguyễn Công Bảo, Kruanh Liên đoàn lao động n’gor Dak Lak, tâm khay công nhân 2020, ăp gưl công đoàn bah n’gor ho\ pă 3700 nklâm ndơ, le\ rngôch rnoh khlay bơi 900 rkeh prăk, an đoàn viên, nu^h kan geh nău rêh jêr jo\t. Bah meng nê, ăp nkuâl tâm n’gor ho\ kơl rdâk njêng n’hanh nkra 51 mblâm jay công đoàn đah le\ rngôch rnoh khlay bơi 2 rmen prăk. Wa Nguyễn Công Bảo lah rjăp, ndrel đah ăp nău kan mât chăm ntop kơl nu^h công nhân, công đoàn ho\ groi nđôi lhăt nău t^ng [ư ăp trong kơl, mât njrăng nău geh di an nu^h kan, lơn lah tâm rnôk jêr jo\t tă bah tât khuch nuh srê covid-19.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng