Pơk uănh mông nar djăt: 12/12/2019

VOV4.M’nông: Du nar lor rnôk [ư rơh tổng tuyển cử ta dak Anh, ăp rơh ôp soăng lor nău lư an saơ Đảng t^ng nău no\ng êng nơm bah Thủ tướng Boris Johnson dôl dâk bôk năp Công đảng tâm ndăng. Jêh lôch rơh hăn ôp uănh bah 10 hãng ôp soăng lor nău lư dâk bôk năp ta Anh nar 11/12 an saơ, Đảng t^ng nău no\ng êng nơm bah Thủ tướng Anh Boris Johnson dôl dâk bôk năp tâm trong r[o\ng nklăch phiếu bah ăp [on lan Anh. R^ng kơp lôch ôp soăng lor nău lư bah le\ 10 hãng, Đảng t^ng nău no\ng êng nơm nchrăp geh âk lơn rlău Công đảng 8-10% rnoh âk phiếu. Gay têk klônh ăp nu^h [on lan hôm w^ we\, tâm nar 11/12, le\ ma Thủ tướng Anh Boris Johnson le\ ma kruanh Công đảng lah Jeremy Corbyn t^ng [ư ăp trong rgo\ jă tâm rlong lam dak da dê./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng