Pơk uănh mông nar djăt: 23/3/2019

VOV4.M’nông: UBND n’gor Gia Lai mhe geh nau ntru\nh dă kan nsôih [ư ân jêh ăp nkô| nau ndâk njêng [on lan mhe lvang năm 2016-2020 tâm năm aơ. Ti\ng nê, UBND n’gor Gai Lai đă UBND ăp nkual, nkual têh, nkuăl [on têh uănh, nchră nau dôl geh bah [on lan mhe bah nkuăl, jao nau nchrăp geh ti\ng dơi [on lan mhe ân tâm di ngăn đah ăp xã, đăp mpăn nsôih jêh ăp nkô| nau ndâk njêng [on lan mhe geh rlau du xã lvang năm 2016-2020 tâm du\t năm aơ.

Ăp nkuăl lo\ bonh đă, nti\m mbơh ndrel rgum da,ư rgop nsum ăp nau kan gay [ư Bôk nau kan [on lan mhe. Êng nkuăl [on têh Pleiku ndrel nkuăl têh An Khe ndal jêh nau nkra săm [u\t đă, kơp dơn nau lôch kan ndâk njêng [on lan mhe./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng