Pơk uănh mông nar djăt: 20/3/2019

VOV4.M’nông – Nar nđaơ 19/3, ta Ngih pah kan Chính phủ, Groi Thủ tướng Vương Đình Huệ le\ đêp rmên wơt mpôl đại biểu Ntu\k gu\ m^n njêng wa\ng sa ngih dak Lào yor wa Bouasone Bouphavanh, tă [ư Thủ tướng Chính phủ dak Lào, Viện trưởng leo hăn khâl n’hanh pah kan ta dak he.

Groi Thủ tướng

 

Groi Thủ tướng an g^t Chính phủ mbra nt^m rđau ăp ngih pah kan bah Việt Nam mô knu\ng tâm pă ăp nău blău ơm lôch ueh ma n’ăp nău mô dơi [ư hun hao wa\ng sa rgum an 2 ding ndrel tâm nchră, uănh an kơt do\ng tâm nău ngăn. Jêh 15 năm Việt Nam [ư t^ng rgâl mhe n’hanh hun hao wa\ng sa nsum mpôl, HTX bah Việt Nam le\ ntơm rgâl ueh. Groi Thủ tướng an lah, lah ntlơi rnăk wâl [on lan joi êng ma mô geh trong mkra gay ntop kơl ndâk njêng HTX trong mhe, ntop kơl an ăp nu\ih ri mô dơi lôch jêh.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng