Pơk uănh mông nar djăt: 16/11/2019

VOV4.M’nông: Hàn Quốc ndrel Mỹ lơ 15/11 ho\ r[u\n nchră nau kan mât rnă njrăng (SCM) tal 51 ta Seoul gay tâm nchră jru mpeh ăp nau kan rnă njrăng ma 2 dak uănh khlay. Râng tâm nchră geh Kruanh n’gâng kan neh dak Hàn Quốc Joeng Kyeong-doo ndrel nu\ih ndrel gưl kan bah Mỹ Mark Esper.

Nkô| nau tơm bah bôk nau tâm nchră geh nau kan mât rnă njrăng tâm gôl dak Triều Tiên ndrel nau ntrơn jao nau kan nkân njrăng nau kan tâm rơh tâm lơh nsing tâm “ăp nau nchâp”, ko\ kơt lah nau kan jao nau dơi mât nau kan tahen nsum tâm du\t khay aơ jêh rnôk mô ân geh nau nti\m nti tahen nsum tâm ăp năm tâm năm e gay kơl an ân nau nsôih tâm nchră yor nau kan mô hôm ndrak nsiu tâm gôl dak Triều Tiên./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng