Pơk uănh mông nar djăt: 24/11/2020

VOV4.Mnông- Kruanh n’gâng kan nchră nău đah dak bah dih Indonesia wa bu ur Retno Marsudi mbơh Indonesia mbra leo [ư rơh r[u\n nchră gâl têh G20 ta năm 2022, ơm rlău 1 năm đah nău nchrăp. Ntoh ngơi ta rơh r[u\n mbơh lôch geh t^ng Tổng thống Joko Widodo tât râng rơh r[u\n nchră gâl têh G20, kruanh n’gâng kan nchră nău đah dak bah dih Indonesia, wa bu ur Retno Marsudi an g^t, nău Indonesia mât nău kan kruanh G20 ơm lor 1 năm đah nău nchrăp lah yor năm 2023, Indonesia mbra lah kruanh tâm pleh ASEAN. Indonesia le\ tâm nchră đah Ấn Độ mpeh nău mbơh đă tâm rgâl năm kan kruanh bâh nơm. Kơt ne\, Indonesia mbra geh mât nău kan kruanh rơh r[u\n nchră gâl têh G20 ta năm 2022 tâm rnôk Ấn Độ geh mât nău kan kruanh rơh r[u\n nchră gâl têh G20 ta năm 2023.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương