Pơk uănh mông nar djăt: 24/5/2019

VOV4.Mnông:Cảnh sát Indonesia le\ nhup 257 nu^h [ư rlăng ta rơh [ư rlăng gay ma dun nău geh săch Tổng Thống ta dak aơ. Ăp nu^h geh nhup đah nău ntôn rluh lơh n’hanh tât râng so\ng dăng ta ăp nău tâm lơh. Nău tâm lơh le\ geh jêr ta thủ đô Jakarta. Rhiăng nu^h le\ hăn rdul lơh su ndeh, klup gach ta mpeh cảnh sát. Tổng thống Indonesia lah na nê| mbra rmal le\ ăp nu^h [ư rlăng, [ư roh nău đăp mpăn nău [on lan [ư tơm n’hanh nău tâm rnglăp bâh dak aơ.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng