Pơk uănh mông nar djăt: 27/1/2021

VOV4.Mnông-Vơt rhơn Đại hội tal 13 bâh Đảng, lôch bơi tât 1 năm pah kan, ôi nar 26/1, công ty điện lực Kon Tum [ư drăng điện ngih dak an [on nglâ| du\t bâh xã nkual njônh ngai du\t jêr jo\t Đăk Nên, nkuăl Kon Plông. Đăk Pao lah [on nglâ| du\t bâh nkuăl Kon Plông, n’gor Kon Tum geh drăng điện ngih dak. [on Đăk Pao geh 17 rnăk n’hanh le\ rngôch nu^h [on lan tâm [on lan nu^h rnoi Xơ Đăng. A[aơ bâh ntu\k xã Đăk Nên tât [on Đăk Pao ê ho\ geh trong hăn, nu^h [on lan u\ch hăn ta xã hăn trong neh ma jâng rơh 2 mông. UBND xã Đăk Nên an g^t, Đăk Pao lah [on du\t jêr jo\t tâm 72 thôn [on ta nkuăl Kon Plông, nău geh điện ngih dak lah nău ueh rhơn gay ma [on lan hun hao wa\ng sa, n’hao nău rêh.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương